pregled reumatologa

Koje su to najčešće reumatske bolesti?

Koje su to najčešće reumatske bolesti?

Zbog pogoršanja uslova rada, dužeg radnog vremena i stresa sve je češća pojava reumatoloških problema kod mlađih osoba. Zato se na pregled reumatologa javljaju i mlade osobe kod kojih najčešće dolazi do poremećaja kičme i zglobova.