kičma

Bol u kičmi kod starijih osoba: Kako održati zdravu kičmu i smanjiti neprijatnosti

Bol u kičmi kod starijih osoba: Kako održati zdravu kičmu i smanjiti neprijatnosti

Bol u kičmi može postati čest i neprijatan problem kod starijih osoba, utičući na njihovu svakodnevnu pokretljivost i kvalitet života. Očuvanje zdravlja kičme postaje važan deo brige o dobrobiti starijih osoba, jer može doprineti smanjenju bolova i poboljšanju njihove funkcionalnosti. Kroz pravilnu negu, vežbe i prevenciju moguće je održati zdravu kičmu i smanjiti neprijatnosti koje mogu nastati usled starenja.